Kirjaudu

Järjestökenttä


Järjestökenttä

MTTL-J on yli 800 hengen ammattijärjestö, joka on perustettu 1951 puolustusvoimissa teknillisen koulun käyneille teknikoille edunvalvontajärjestöksi Puolustusvoimien Teknikot RY nimellä. Tuolloin jäseniä oli 85. Sittemmin yhdistyksen nimi on muuttunut Maanpuolustuksen teknikoiksi ja siitä JSA- teknisiksi sekä vuoden 2015 vuosikokouksessa MTTL- J Ry:ksi. MTTL-J:n edunvalvonnan hoitaa Siviilijohtajien, Erikoisupseerien ja Asiantuntijoiden liitto SEAL ry, jonka suurin jäsenjärjestö MTTL- J on.

Yhdistyksessä toimii tällä hetkellä niin Puolustuskiinteistöt liikelaitoksen kuin PV:n teknisiä ja ICT- alan ammattilaisia. Jäsentemme koulutustausta on muuttunut yleisen koulutusjärjestelmän muuttumisen myötä niin, että vähintään joka toisella jäsenellä on ammattikorkeakoulutasoinen koulutus, joko suoraan ensimmäisenä tutkintona tai vanhan tutkinnon täydennyksenä. Jäsenet työskentelevät mm. seuraavilla nimikkeillä: erikoisupseeri, sähkö-,kone-, elektoroniikka- ja aseteknikko, suunnittelija, ICT-päällikkö, – suunnittelija, -asiantuntija, systeemisuunnittelija, järjestelmäinsinööri. Joukossamme on varsin paljon diplomi-insinöörejä, maistereita ja jopa tohtoreita.

Jäsenistöstä enemmistö on puolustusvoimissa, nykyisten uudistusten myötä osa myös kumppaneilla. Yhteenvetona voidaan todeta että MTTL-J on puolustushallinnon suurin teknillinen ammattijärjestö.

MTTL-J ry

Osoite:

MTTL-J ry

co/Katja Tunkara

Liinakatu 14

41160 Tikkakoski

                                                    S-postiosoitteet:

                                                    Puheenjohtaja

                                                    Jäsensihteeri

                                                    Lapinmaja vastaava

                                                    Verkkosivujen ylläpito