Kirjaudu

Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

MTTL-J ry toimii jäsentensä ammatillisena perusyhdistyksenä, edustaen ja valvoen heidän oikeudellisia, palkallisia ja sosiaalisia etujaan. Yhdistyksen jäseneksi voidaan ottaa jokainen puolustushallinnon (tai sen kanssa kumppanuussopimuksen tehneen yrityksen) teknisissä johto-, suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä palveleva henkilö.

Yhdistyksen ylintä päätäntävaltaa käyttää vuosikokous, johon jokainen jäsen voi osallistua. Siellä päätetään sääntömääräisistä asioista, sekä toiminnan- ja edunvalvonnan tavoitteista.

Yhdistys tarjoaa jäsenilleen kilpailukykyisen edunvalvonnan, sekä vakuutus- ja työttömyysturvan. Näiden lisäksi jäsenpalvelut sisältävät myös mm. asiantuntevan neuvonnan ja ajanmukaisen tiedottamisen.

Jäsenpalvelut, työttömyysturva ja edunvalvonta rahoitetaan jäsenten palkasta perittävällä 0,8 %:n, korkeintaan 32 €/kk, suuruisella jäsenmaksulla.

Koulutus-, sopimus- ja neuvottelutoiminnassa yhdistys tukeutuu SEAL ry:n sekä AKAVA:n toimintaan.

MTTL-J ry

Osoite:

MTTL-J ry

co/Katja Tunkara

Liinakatu 14

41160 Tikkakoski

                                                    S-postiosoitteet:

                                                    Puheenjohtaja

                                                    Jäsensihteeri

                                                    Lapinmaja vastaava

                                                    Verkkosivujen ylläpito